Preaload Image

A ló színei

Mi alapján határozzuk meg a ló színét?

A lovak színét

  • a testüket fedő rövidszőrök (rövidszőr vagy más néven fedőszőr),

  • hosszúszőreik (sörényük és farkuk)

  • valamint (bizonyos színeknél) lábvégeik színe

alapján határozzuk meg.

Alapszínek

Pej

A hosszúszőrök és a lábvégek feketék, a fedőszőrök pedig a barna különböző árnyalatai. A bőr pigmentált (palaszürke).

Változatai:
zöldlábú pej: csak a hosszúszőrök feketék, de a lábvégek nem
ezüstpej: melynek lábvégei feketék, de sörénye és/vagy farka világos (mosott) vagy szürke színű.

Árnyalatai:
világospej
sötétpej
pirospej
meggypej
gesztenyepej
sötét gesztenyepej

Sárga

A fedőszőrök a világossárgától a sötétbarnáig terjedő színskálán változhatnak, a hosszúszőrök a fedőszőrökkel azonos színűek, vagy azoknál akár világosabbak vagy akár sötétebbek is lehetnek. A bőr pigmentált. Nagyon ritkán előfordul, hogy a hosszúszőrök között elvétve fekete szőrszálakat is találunk, de a sörény és farok tónusának ebben az esetben is barnás árnyalatúnak kell lennie. Két sárga színű szülőnek csak sárga színű ivadéka lehet!

Változatai:
mosottsörényű sárga (világos hosszúszőrökkel)

Árnyalatai:
világossárga
sötétsárga
agyagsárga vagy szennyessárga
bronzsárga
aranysárga
májsárga
vörössárga
szögsárga

Fekete

 Mind a hosszú- mind a fedőszőrök feketék, a bőr pigmentált.

Változata:
nyári fekete: A fedőszőrök télen vörhenyesek, a combok belső oldalán barnás színűek. Könnyen összetéveszthető a sötétpejjel, a
különbség, hogy míg a nyári feketénél a haskorc mindig fekete, a sötétpejnél barna színű a haskorc és a pofa. Nyáron a tűző napon sokat tartózkodó lovak fedőszőrei kifakulhatnak, de szőrváltáskor ezek helyébe mindig fekete szőr nő.
hollófekete

koromfekete
bársonyfekete
bogárfekete

 

 

Egyéb főszínek

Szürke

Rövidszőrök: pej, sárga vagy fekete alapszínek keverednek fehér szőrökkel. Hosszúszőrök: a fedőszőröknél lehet világosabb vagy sötétebb is. Egy kiscsikó szőre születésekor még jóval sötétebb, az évek során fokozatosan világosodik ki a szőrük.

Változatai:
acélszürke (fekete alapszínből)
mézszürke (pej vagy sárga alapszínből)

Árnyalatai:
világosszürke

almázott szürke
legyes szürke
szeplős szürke

A színárnyalatok, ellentétben a többi színekkel, a korral évről évre változnak!

Szürke szín: lovaknak egy korán elkezdődő őszülési folyamata, amely már a csikó születése után azonnal megkezdődik. Azoknak a csikóknak, amelyek a későbbiek során szürke színűek lesznek, a szeme körül kezdődik az őszülés és először még a csikószőrben egy ún. „ókulát” látunk. Ezután a szürkülés, ellentétben a deressel, a fejen folytatódik.

A hosszúszőrök a fedőszőröknél lehetnek sötétebbek, de akár világosabbak is. A fehér szőrök a deressel ellentétben nem egyenletesen helyezkednek el a színes szőrök között (almázottság), a bélyegzés helyén pedig fehér szőr nő. A kor előrehaladtával egy ideig a ló világosodik, majd színes pettyek jelenhetnek meg az egész testen elszórva (alapszíntől függően legyes, vagy szeplős szürke). Már fiatal korban kivilágosodó egyedeknél a legyesedés nem, vagy csak igen gyéren fog megjelenni, míg a fiatal korukban sötét árnyalatú szürkék sohasem világosodnak ki teljesen, hanem egy mérsékelt világosodás vagy almázottság után legyesedni (szeplősödni) kezdenek.

Így szürkül ki a ló, ahogyan öregszik:

Tarka

Tarka a ló, ha testén nagyobb színes és fehér foltok váltakoznak. (A kisebb fehér foltokat jegyeknek tekintjük).

Változatai:
Közönséges tarka, alapszínük szerint: fekete-, pej-, sárgatarka.
Ha a fehér szín szürkével képez tarkaságot, a neve: porcelántarka.
Ha szürke csík veszi körül a színes foltokat, ezt agáttarkának nevezzük.
A habostarka lovakon a fehér és a színes foltok kontúrja elmosódott.
Párductarka a fehér alapon kis színes foltokkal színezett lovak elnevezése. A párductarkának nagyon sokféle változata lehetséges. A
hagyományos európai fajtákban a tarka szín viszonylag ritka. Leginkább bizonyos hidegvérű fajtáknál (pl. nóri), vagy a shetland-pónin belül fordul elő, ill. jellemzően tarka az írországi tinker fajta. A westernlovak közül a paint horse fajtajellege a tarkaság, az appaloosát pedig a párductarka számos variációjában tenyésztik.

Fakó

A fedőszőrök olyanok, mintha a sok mosástól kifakultak volna, a pej, fekete vagy sárga alapszínből.
(A fenti színeknek egy, a pigmentet hígító „D” jelű génje következtében a vörös komponenst nem engedi érvényesülni, ettől válnak a fenti alapszínek fakóvá.)

Változatai:
Zsufafakó vagy eredeti fakó: (a pej alapszín érvényesülése gátolt) Bőre palaszürke, háta szíjalt, rövidszőrei világos sárgától a sötét barnáig is terjedhet, hosszúszőrei és lábvégei feketék.
Izabella fakó: Idegen szóval palomino. (A sárga szín érvényesülése gátolt) A fedőszőrök az aranysárgától a világos krémszínűig változhatnak, a bőr gyengén pigmentált vagy pigmentmentes, a hosszúszőrök világos (mosott) színűek. Teljesen pigmentmentes formája az albínó.
Egérfakó: (a fekete alapszín érvényesülése gátolt) hosszúszőrei feketék, háta szíjalt, bőre palaszürke, fedőszőrei szennyesszürkék, főként a primitív fajtákra, pl. hucul jellemző.

Kevert színek

Deres

Az alapszíneknek fehér szőrrel kevert formája.

A deres lovaknál a fej és a lábvégek valamint a hosszúszőrök sötétebbek, a törzs világosabb színű, a fehér szőrök a színes fedőszőrök között egyenletesen elkeveredve találhatók. A deres színeknek jellegzetessége, ami egyértelműen megkülönbözteti a szürkétől, hogy a sérülések, bélyegzések helyén színes szőr nő, valamint a deres ló télen világosabb és nyáron sötétebb árnyalatú.

Változatai: az alapszíneknek megfelelően
fekete- vagy vasderes
pejderes
sárgaderes
A deres színek általában a hidegvérű lovaknál fordulnak elő, melegvérűeknél ritkán.

Amennyiben az alapszín között csak kevés fehér szőr jelenik meg, a lovat tűzöttnek mondjuk (az alapszíntől függően lehet tűzött fekete, tűzött pej, tűzött sárga), az ilyen ló nem deres!