Etikai kódex - Hivatalos személyeknek

A Póni Klub hivatalos személyeknek és önkénteseknek kiváló lehetősége adódik arra, hogy pozitív példát mutassanak a tagoknak, valamint, hogy alakítsák a tagok önbizalmát.

A Póni Klub hivatalos személyektől és önkéntesektől elvárt:

 • Hatékony felügyelettel, a Póni Klub rendezvények megfelelő előkészítésével, biztonságos módszerek alkalmazásával minden esetben gondoskodik a Póni Klub tagok biztonságáról.
 • Fontosabbnak tartja a tagok jólétét és biztonságát, mint a teljesítményük javulását.
 • Arra biztatja és vezeti rá a tagokat, hogy vállaljanak felelősséget saját tetteikért és viselkedésükért.
 • Igazságosan viszonyul minden Póni Klub taghoz, gondoskodik arról, hogy minden fiatal lovas értékesnek érezze magát. Nem kivételezik senkivel sem.
 • Arra ösztönzi a tagokat, hogy tartózkodjanak a kirekesztés minden formájától, főképp vallási, faji, nemi alapon való kirekesztéstől, a szexuális irányultság, a szociális helyzet vagy a tehetség, képesség hiányából fakadó kiközösítéstől.
 • Nem enged semmilyen durvaságot, bántalmazást, trágár beszédet vagy más, helytelen viselkedést.
 • Elsősorban a fiatal lovasok erőfeszítéseit értékeli, nem pedig a felkészítésüket. Soha nem gyakorol túlzott befolyást egyik tagra sem, hogy azzal személyes előnyre tegyen szert az illető.
 • Pozitív, közvetlen hozzáállásával minden esetben segíti a Póni Klub célkitűzéseinek megvalósulását.
 • Nem megy el szó nélkül a durva bánásmód vagy a rossz gyakorlat folytatása mellett, ezekről jelentést tesz a Póni Klub elnökségének.
 • Soha nem alkalmaz olyan szankciót, amellyel megalázhat vagy kárt okozhat bármely Póni Klub tagnak, vagy amivel veszélybe sodorhatja a tagot.
 • Gondoskodik róla, hogy legyen közvetlen összeköttetése a mentőszolgálattal, a helyszínen lévő mentősökkel.
 • Csapatmunkában gondolkodik, annak érdekében, hogy a gondjára bízott Póni Klub tagok biztonságát szavatolni tudja.
 • Gondoskodik róla, hogy érvényre jussanak a tagok jogai és kötelességei.
 • Felméri és megoldást keres a fogyatékkal élő tagok igényeire.
 • Sem szexuálisan, sem fizikálisan, sem érzelmileg nem bántalmazza a tagokat. Ide tartozik a verbális és a közösségi médiában történő bántalmazás is.
 • Helytelen sérült lovast vagy lovat fotózni vagy mozgóképre rögzíteni.
 • Nem lép szexuális kapcsolatba semmilyen 18 éven aluli taggal.
 • Titokban tartja a harmadik félre nem tartozó információkat.
 • Odafigyel és tiszteletben tartja a tagok véleményét, nézeteit.
 • Elég időt szentel annak, hogy a tagok kellőképpen megértsék a magyarázatát.
 • Kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülő, megfelelő munkakapcsolatot alakít ki a tagokkal.
 • Példaképként viselkedik (fegyelmezett, elkötelezett, nem késik, udvarias, stb.) és megfelelő öltözettel mutat jó példát a tagoknak.
 • Minden Póni Klub rendezvényen tartózkodik a dohányzástól, alkohol vagy más, nem helyénvaló szer használatától.
 • Soha nem nézi el a szabályok megszegését, a zaklatást, a durvaságot vagy a tiltott szerek használatát.
 • Egy gyerekkel sem tölt több időt, mint a másikkal, kivéve, ha valamilyen kivételes helyzet áll elő.
 • Segíti a tagokat abban, hogy jól érezzék magukat, öröm legyen számukra a lovaglás.

A hivatalos személyeknek és az önkénteseknek joga:

 • A Póni Klub hozzáférést biztosít minden, a tagok tevékenységét, a tagság menedzselését és különösképpen a tagok biztonságát érintő információhoz.
 • A Póni Klub támogatja őket abban, hogy jelentést tegyenek a feltételezett bántalmazásról vagy rossz gyakorlatról.
 • Tisztességes és méltányos bánásmód illeti őket a Póni Klub részéről.
 • Védelem illeti őket a tagok/szülők vagy egyéb személyek részéről történő inzultusoktól.
 • Nem hagyhatók magukra védtelen helyzetben, ha a Póni Klubnak dolgoznak.

Minden kisebb vétséget és viselkedésbeli kihágást azonnal le reagálni kell és szóban jelezni kell a megfelelő személynek. Az etikai kódex ismételt és komoly megszegése fegyelmi eljárást von maga után és a Póni Klubból való kizárást eredményezheti.