Etikai kódex - Szülőknek

A Magyar Póni Klub Szövetség, Magyarország legnagyobb lovas ifjúsági szervezete 2004 áprilisában alakult, tevékenységét civil szervezetként végzi.

A Póni Klub feladatának tekinti:

 • a lovakhoz, lovassportokhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek népszerűsítését a gyermekek körében,
 • magas szintű lovas kultúra tanítását,
 • lovas utánpótlás nevelést, oktatást, képzést,
 • versenyzési lehetőség biztosítását,
 • egészséges életmódra nevelést.

A Póni Klub egy minőségi és egységes szemléletű rendszer létrehozására törekszik a gyermek lovas oktatásban, hasonló formában, mint ahogyan az a fejlett lovas kultúrájú országokban történik. E törekvésében támogatóra talált az angol Pony Club és az Euro Pony Club vezetésében, akik teljes körű szakmai segítségnyújtással állnak a magyar kezdeményezés mellé.

Mivel egy önkéntes alapon szerveződő egyesületről van szó, nagymértékben támaszkodik a szülők, gondviselők támogatására. A sportszerűség minden esetben előbbre való érték, mint a győzelem. A jó szülői példa sokat segít abban, hogy a gyermekek tisztelettel, odafigyeléssel bánjanak mindenkivel.

A szülőktől/gondviselőktől elvárható viselkedés:

 • Mutasson pozitív példát gyermeke és más Póni Klub tagok számára is: tisztelje az edzőket, hivatalos személyeket, önkénteseket, versenyszervezőket, versenyiroda tagokat, fogadja el azok döntéseit, a Póni Klub Szabályzatokat és a szabályokat.
 • Fogadja el, hogy a vitás helyzeteket, óvást a Póni Klub illetékes hivatalos személyeivel tisztázza a megfelelő, előre egyeztetett időpontban, ellenségeskedés és erőszakoskodás nélkül.
 • Mindig tartsa szem előtt, hogy a nevelő hatású, biztonságos lovaglást és fejlődést biztosító Póni Klub versenyrendszert elsősorban a gyerekek, nem pedig a szülők vagy a gondviselők örömére alakítottuk ki.
 • Tisztelje a lovakat és pónikat, minden körülmények közt viselkedjen humánusan velük.
 • Óvja a Póni Klub rendezvényei során használt tulajdont, eszközöket, minden helyzetben a biztonságot tekintse a legfontosabbnak.
 • Ismerje a Póni Klub versenyszabályzatot, biztassa arra a gyermekét, hogy ő ismerje meg és kövesse a szabályokat.
 • Tartsa előre valóbbnak gyermeke, a többi Póni Klub tag és lovak fizikai és szellemi jólétét, mint saját vágyait a győzelemre, sikerre.
 • Tanítsa arra gyermekét, hogy a részvétel, a tanulás és a sportszerű viselkedés minden versenyen, vizsgán, edzőtáborban, stb. fontosabb, mint a győzelem.
 • Minden tag sikerét egyformán ismerje el, aki keményen próbálkozik és sportszerűen verseng.
 • A lehető leghamarabb értesítse a hivatalos személyeket vagy a versenyirodát, ha gyermeke nem tud részt venni azon a versenyen, vizsgán, edzőtáborban, stb., ahová jelentkezett.
 • Segítsen gyermekének és a többi lovasnak, hogy megértsék, hogy az egyéni célok és sikerek elérésében milyen fontos az együttműködés, a csapatmunka és a csapatszellem.
 • Amikor lehet, önkéntesen segítse a Póni Klub rendezvényeket szolgáltatásával, ismereteivel.
 • Csak olyan magatartást engedjen meg magának a közösségi média használatakor, amit szemtől szemben is megengedne. Figyeljen arra, mit és hogyan mond – a gúnyolódás és a gyanúsítgatás nem elfogadott viselkedés.
 • Helytelenítse a sportszerűtlen viselkedést és a hivatalos személyekkel szembeni vitát.
 • Segítsen gyermekének abban, hogy felismerje a jó teljesítmény és a győzelem közötti különbséget.
 • Soha nem kényszerítheti gyermekét semmilyen lovas eseményen való részvételre.
 • Mutasson példát azzal, hogy minden lovast megtapsol jó teljesítmény esetén, és ismerje el a sportszerű viselkedést.
 • Soha ne büntesse vagy becsmérelje gyermekét, ha veszít, vagy hibákat vét.
 • Nyilvánosan fogadja el a bírók döntéseit.
 • Támogassa gyermeke részvételét a lovassportban és segítsen neki abban, hogy örömét lelje a benne.
 • Minden esetben elfogadható stílusban beszéljen.
 • Bátorítsa arra gyermekét, hogy vállalja a felelősséget a saját tetteivel, viselkedésével kapcsolatban.

A szülők /gondviselők részéről nem elfogadható viselkedés:

 • Nem kényszerítheti gyermekét vagy más Póni Klub tagot arra, hogy számára kényelmetlen tevékenységben vegyen részt.
 • Nem hagyhatja figyelmen kívül az edzők/hivatalos személyek véleményét a gyermekük képzettségével, képességeivel kapcsolatban.
 • Nem rombolhatja az edző/hivatalos személy tekintélyét azzal, hogy kívülről zavaró megjegyzéseket tesz, vagy kívülről „edzi”bármelyik lovast.
 • Nem szállhat vitába az edző/bírók/önkéntesek döntéseivel a versenyeken saját gyermeke, más lovasok vagy szülők előtt.
 • Nem vehet részt, nem nézheti el az olyan sportszerűtlen viselkedést, mint a kifütyülés, csúfolódás, trágár beszéd, a győztes gratulációjának visszautasítása, stb. …
 • Nem kritizálhatja az edzőket, hivatalos személyeket, önkénteseket, Póni Klub tagokat a közösségi médián keresztül.
 • Megjegyzés: helytelen sérült lovat vagy lovast fotózni, mozgóképre venni.